Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri keperibadian berikut:

  • Mempunyai keterampilan yang baik
  • Mempunyuai semangat yang tinggi dalam bekerja secara berkumpulan
  • Mempunyai bakat kepimpinan
  • Mempunyai ciri-iri jati diri yang cemerlang
  • Mempunyai kelayakan/profesionalisme yang sesuai dengan jawatan

SPM/SKM/SVM (Kumpulan Pelaksana)

Latihan Separa Perubatan
(Kementerian Kesihatan Malaysia)

Jumlah kekosongan Latihan bertaraf Sijil : 126

Jumlah Kekosongan Laihan bertaraf Diploma : 1,399

Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula.

Namun demikian, sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku iaitu dalam tempoh setahun daripada tarikh mendaftar. tarikh tutup permohonan baru bagi jawatan ini adalah sebelum atau pada

6 Februari 2019 (Rabu)

Rujukan Iklan

Mohon secara online di portal SPA:
http://www.spa.gov.my