• Jantina: Perempuan sahaja
 • Tempoh Latihan: 2 tahun 6 bulan
 • Biasiswa Semasa Latihan: RM755.06 sebulan
 • Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Tempat Latihan:
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Pasir Mas, Kelantan
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Jerantut, Pahang
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Kluang, Johor
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Batu Pahat, Johor
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Segamat, Johor
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Port Dickson, Negeri Sembilan
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Kulim, Kedah
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Bukit Mertajam, Pulau Pinang
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Serian, Sarawak
  • Kolej Jururawat Masyarakat, Tawau, Sabah
 • Syarat Latihan:
  • Warganegara Malaysia
  • Umur:
   • Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 17 tahun tetapi tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.
   • Pegawai sedang berkhidmat (bukan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) dalam Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan hendaklah berumur tidak melebihi 38 tahun pada tarikh tutup permohonan.
  • Kelayakan:
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
   • Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  • Keutamaan:
   • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan Sains/Sains Paduan serta lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik.
   • Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan;
 • Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Atendan Kesihatan/Pembantu Perawatan Kesihatan adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Jururawat Masyarakat apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  • mempunyai kelayakan di para (iii) di atas; dan
  • berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh lantikan.
 • Perhatian:
  Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat sijil akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19.