Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Bukan Akademik  di Universiti Teknologi MARA Kampus Pasir Gudang dan Segamat ;-

BIL
JAWATAN
GRED
PENEMPATAN
JADUAL GAJI
SKIM PERKHIDMATAN
MINIMUM MAXIMUM
1 PENOLONG JURUTERA (MEKANIKAL) JA29 Kampus Pasir Gudang RM 1,549.00 RM 5,701.00 Penolong Jurutera
2 PEMANDU H11 Kampus Segamat RM1218.00 RM 2939.00 Pemandu

 

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

a. Permohonan hendaklah dibuat melalui Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor.
b. Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Johor di http://www.johor.uitm.edu.my/v3/ atau boleh diperoleh di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor, Kampus Segamat dan Kampus Pasir Gudang.

Muat Turun Borang Permohonan  

c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemas kini.
e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari AHAD, 24 MAC 2019.

Sila kemukakan permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN JOHOR
KAMPUS SEGAMAT
JALAN UNIVERSITI KM. 12 OFF
JALAN MUAR
85000 SEGAMAT
JOHOR DARUL TA’ZIM

No Tel : +(607)-935 2020 / 2273/ 227

IKLAN PENUH JAWATAN