Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia berstatus Bumiputera/Bukan Bumiputera (Jawatan Akademik) dan Bumiputera (Jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah

 

JAWATAN AKADEMIK

BIL JAWATAN GRED SKIM PERKHIDMATAN JADUAL GAJI

MINIMUM

MAKSIMUM

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

1.

PROFESOR

VK7

Pensyarah UiTM

RM 7,676.00

RM 20,592.00

2.

PROFESOR MADYA

DM53

Pensyarah UiTM

RM 6,162.00

RM 13,235.00

3.

PENSYARAH KANAN

DM51

Pensyarah UiTM

RM 5,855.00

RM 12,445.00

4.

PENSYARAH

DM45

Pensyarah UiTM

RM 3,070.00

RM 11,095.00

Nota :
  1. Sila rujuk senarai Fakulti dan Bidang yang ditawarkan bagi jawatan Pensyarah/Pensyarah Kanan/Profesor Madya/Profesor di Lampiran 1.

  2. Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D).
  1. JAWATAN PENTADBIRAN

BIL JAWATAN GRED SKIM PERKHIDMATAN JADUAL GAJI

MINIMUM

MAKSIMUM

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

1.

2.

3.

PENOLONG PENDAFTAR

PEGAWAI KESELAMATAN

PENOLONG PEGAWAI FARMASI

N41

KP41

U29

PEGAWAI TADBIR

 

PEGAWAI KESELAMATAN

PENOLONG PEGAWAI FARMASI

RM 2,080.00

RM 2,081.00

RM 1,797.00

RM 9,546.00

RM 9,547.00

RM5,753.00

  • Penempatan di Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu
JAWATAN AKADEMIK
1. PENSYARAH UiTM

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM45
(c) (i)

Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

(ii)

Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau Diploma Lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia.

Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

(iii)

Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh

Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,380.37)
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM51
(d)

(i)

Mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c);
dan

(ii)

Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan

(iii)

Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DM51 : RM5,855.00)
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM53 (PROFESOR MADYA)
(e)

(i)

Mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c);
dan

(ii)

Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan

(iii)

Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DM53 : RM6,162.00)
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR)
(f)

(i)

Mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c);
dan

(ii)

Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan

(iii)

Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred VK7 : RM7,676.00)
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

  1. Calon

JAWATAN PENTADBIRAN
1. 2. PENOLONG PENDAFTAR (N41)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i)

Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau

(ii)

Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43)
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

3. PEGAWAI KESELAMATAN (KP41)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c)

(i)

Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP41 : RM2,081.00); atau

(ii)

Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektor Polis atau Leftenan Muda atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidamatan yang baik.

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP41 : RM2,081.00); atau

(iii)

Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred KP41 : RM2,285.00)

dan (d)

Mempunyai syarat – syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut :

(i)

tinggi sekurang – kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

(ii)

berat badan sekurang – kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46 bagi wanita ;

(iii)

Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

(iv)

Mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm

semasa menarik nafas (lelaki sahaja)

(v)

Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji

berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

(vi)

Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

(vii)

Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan

Berdaftar

2.

Calon bagi lantikan dengan kelayakan seperti di perenggan 1c(i) dan 1c(iii) hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengan oleh Kerajaan.

4. PENOLONG PEGAWAI FARMASI (U29)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;

(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)

diploma dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred U29 : RM1,797.00).

2.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

CARA – CARA MEMBUAT PERMOHONAN

i)

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh dimuat turun dari laman sesawang UiTM di htttp://sabah.uitm.edu.my/v2/

ii) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut yang telah disahkan;
  1. Kad Pengenalan.

  2. Sijil Kelahiran.

  3. Sijil SPM/MCE,HSC/STPM atau setaraf.

  4. Diploma/Ijazah Sarjana Muda/Sarjana/Ph.D (Skrol dan Transkrip Akademik Terperinci).

  5. Surat Pengesahan Perkhidmatan daripada Majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambil kira pengalaman kerja/penetapan gaji.

iii) Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan kerajaan atau Badan-Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini.
iv) Bagi permohonan jawatan Pensyarah/Pensyarah Kanan/Profesor Madya/Profesor:
a) Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke

atas/Kelas Kedua Tingi/Mumtaz/Jayyid Jiddan atau yang setaraf diperingkat Ijazah

Sarjana Muda dan Sarjana. (Pengecualian bagi pemohon yang telah memiliki

kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau setara)

b) Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ijazah Doktor Falsafah

(Ph.D)

v) Nama jawatan (jawatan pentadbiran), bidang dan fakulti (jawatan akademik) yang dipohon hendaklah di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.
vi) Borang pemohonan tidak lengkap tidak akan diproses. Hanya pemohon – pemohon yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.
vii) Pemohon – pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak Berjaya.
Tarikh tutup permohonan adalah pada 16 March 2020
Sebarang pertanyaan bolehlah merujuk kepada :
Unit Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Pentadbiran

Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah

Beg Berkunci 71

88997 Kota Kinabalu

Sabah

No. Tel : (088) 513879 / 3842

Maklumat lanjut: