PKNNS merupakan sebuah Badan Berkanun Negeri bertanggungjawab sebagai Agensi Amanah yang progresif, inovatif dan kompetitif dalam melaksanakan polisi-polisi pembangunan Kerajaan dan sebagai jentera penggerak pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial Negeri Sembilan.

PKNNS mempelawa Warganegara Malaysia yang dinamik, kreatif, inovatif dan berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan berikut :

Bil.

Jawatan

Gred

Status

Kekosongan

1

 PEMBANTU AWAM

H11

Kontrak

1

DESKRIPSI TUGAS :

Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja (kerja pembersihan bangunan, lanskap, pengendalian peralatan pejabat, persiapan acara rasmi, penjagaan mesin dan lain-lain yang berkaitan).

 

CARA MEMOHON

Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan latar diri (resume) yang mengandungi
perkara-perkara berikut :

(i) Latarbelakang Pendidikan
(ii) Pengalaman Bekerja
(iii)Kemahiran
(iv)Penglibatan Luar
(v)Rujukan
(vi)Nombor Telefon terkini untuk dihubungi.

Setiap permohonan hendaklah menyertakan

1.Sekeping gambar saiz passport,
2. Salinan fotostat :-
Kad Pengenalan, Surat Beranak, Sijil Berhenti Sekolah, Sijil-sijil kelayakan
akademik serta lain-lain dokumen yang berkaitan yang telah disahkan benar.

Permohonan yang lengkap hendaklah dilampirkan Surat Iringan (Cover Letter) yang
memaklumkan nama jawatan yang dipohon dan dihantar kepada :

KETUA EKSEKUTIF
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
P.O.BOX 158, JALAN YAM TUAN,
70710 SEREMBAN. NEGERI SEMBILAN
(u.p. Bahagian Sumber Manusia & Perkhidmatan Pengurusan)

Tarikh tutup permohonan adalah pada : 30 Mac 2020.

Permohonan yang tidak memenuhi syarat akan ditolak.
Hanya calon-calon yang ditapis senarai untuk temuduga sahaja akan dihubungi. Mereka
yang tidak dihubungi dalam masa tiga bulan daripada tarikh tutup iklan adalah dianggap
tidak berjaya.

 

IKLAN PENUH

Join grup wasap cari kerja kosong https://klikjom.com/wsupgrup