Perbadanan Aset Keretapi (RAC) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian
Pengangkutan Malaysia mempelawa calon-calon yang berkelayakan dalam bidang berkaitan untuk
memohon pengisian bagi jawatan berikut:

LANTIKAN TETAP/KONTRAK
BIL JAWATAN GRED KEKOSONGAN TARAF JAWATAN
1 Pegawai Penilaian W41 1 Tetap
2 Pegawai Penilaian W41 1 Tetap
3 Jurutera J41 1 Tetap
4 Pengurus Kanan Hartanah N52 1 Kontrak
5 Akauntan WA44 1 Kontrak
6 Juruaudit S29 1 Kontrak
7 Penolong Jurutera W41 1 Kontrak
8 Penolong Pegawai Penilaian W29 1 Kontrak
LANTIKAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN
10 Arkitek 1 PSH
11 Jurutera (Awam) 1 PSH
12 Penolong Jurutera (Elektrik) 1 PSH
13 Penolong Pegawai Tadbir 1 PSH
14 Pembantu Tadbir 2 PSH

IKLAN PENUH

 

CARA MEMOHON
Permohonan boleh diisi secara dalam talian melalui capaian https://apps.rac.gov.my/ejawatan/

LOKASI PEJABAT
Perbadanan Aset Keretapi, Level 16, IOI City Tower 2, Lebuh IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya,
Sepang, Selangor

TARIKH TUTUP IKLAN
Permohonan perlu dikemukakan selewatnya pada 2 September 2020 (Rabu) pukul 12.00 tengah hari.
Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

PERTANYAAN
Sebarang pertanyaan, sila hubungi melalui telefon di talian 03-8939 0200 atau emel ke hr@rac.gov.my

CATATAN AM
i. Syarat-syarat pelantikan boleh diperolehi melalui laman sesawang RAC di www.rac.gov.my;
ii. Calon-calon yang BERJAYA sahaja akan dipanggil temuduga dalam tempoh 6 bulan; dan
iii. TEMPOH SAH LAKU permohonan adalah selama 6 bulan dari tarikh tutup iklan.