Pemohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf Tetap / Kontrak bagi jawatan-jawatan berikut. Keutamaan akan diberi kepada rakyat negeri Pahang Darul Makmur.

(A)NAMA SKIM PERKHIDMATAN GRED

1. PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U 41
2. PEGAWAI TADBIR N41
3. AKAUNTAN WA41
4. ARKITEK J41
5. PEGAWAI UNDANG-UNDANG L41
6. PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN W29
7. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29
8. PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG L29
9.  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)N19
10. PEMBANTU KESIHATAN AWAM U19
11. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W19
12. PELUKIS PELAN JA19
13. PEMBANTU PENGUATKUASA KP19
14. PEMBANTU OPERASI N11

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah menggunakan Borang MPK/PERJ.1 yang boleh dimuat turun di laman web MPK atau hadir sendiri ke Ibu Pejabat MPK, Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan.

BORANG PERMOHONAN  
IKLAN PENUH 

Permohonan secara atas talian -> Sila klik di sini

ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP

Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut :-

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN
JALAN TANAH PUTIH
25100 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR

Sebelum atau pada 17 September 2019

Permohonan berikut akan DITOLAK

(i) Tidak lengkap atau tidak terang
(ii) Tidak mematuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan di dalam skimperkhidmatan.
(iii) Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai-pegawai yang sedangberkhidmat.
(iv) Tidak ditandatangani.

UMUR PADA TARIKH IKLAN DITUTUP

(a) Calon-calon yang dilantik terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun
(b) Calon-calon bagi lantikan kenaikan pangkat secara lantikan hendaklah berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

CATATAN AM

(a) Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk di temuduga.

(b) Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikhtutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
(c) Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu dinasihatkanmengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak.