Permohonan adalah dipelawa kepada calon-calon warganegara Malaysia
(Keutamaan Kepada Anak Negeri Selangor), berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf Tetap / Kontrak seperti berikut :

 1. Akauntan – WA41 Tetap/ Kontrak (2)
 2. Penolong Pegawai Tadbir – N29 Kontrak (1)
 3. Pembantu Tadbir (P/O) – N19 Kontrak (14)
 4. Pembantu Tadbir (Kewangan) – W19 Kontrak (2)
 5. Pembantu Akauntan – W19 Tetap/ Kontrak (2)
 6. Pembantu Penilaian -W19 Tetap/ Kontrak (3)
 7. Pembantu Juruaudit -W19 Kontrak (1)
 8. Pembantu Kesihatan Awam -U19 Kontrak (3)
 9. Pemandu Kenderaan -H11 Kontrak (6)
 10. Pembantu Awam -H11 Tetap / Kontrak (16)

CARA-CARA MEMOHON :

 1. Borang permohonan boleh dimuat turun dari laman web
  www.mpkj.gov.my.
 2. Borang permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen tersebut :
  (i) Salinan Kad Pengenalan.
  (ii) Sijil Kelahiran.
  (iii) Sijil-sijil Persekolahan.
  (iv) Sekeping Gambar Berukuran Pasport.
  (v) Salinan Lesen Memandu (Jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 sahaja)
 3. Setiap Salinan Sijil/Dokumen hendaklah DISAHKAN oleh Pegawai Kerajaan (Kumpulan
 4. Pengurusan & Profesional) / Pengetua Sekolah / Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung.
 5. Bagi pegawai yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am 21 dan Bab ‘A’ 1973 dan menyertakan bersama – sama Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan.
 6. Semua dokumen hendaklah dikepilkan dengan kemas bagi mengelakkan keciciran/kehilangan dokumen. Nama jawatan yang dipohon hendaklah dicatat di sebelah kiri atas sampul surat.
 7. BORANG PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP DIISI/TIDAK MEMENUHI SYARAT AKAN DITOLAK. Satu borang adalah untuk satu jawatan sahaja.
 8. Hanya calon yang disenarai pendek sahaja layak dipanggil temuduga.
 9. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang.
 10. Permohonan hendaklah dialamatkan kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Kajang
Menara MPKj
Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.
(u/p: Bahagian Sumber Manusia.)


 TARIKH IKLAN        : 18 JANUARI 2019  (JUMAAT) 
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 1 FEBRUARI 2019 (JUMAAT)


Iklan Jawatan MPK 
Borang Permohonan