Rakyat Negeri Melaka yang berkelayakan adalah dipelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya seperti yang dinyatakan di bawah:-

BIL

JAWATAN DAN GRED

KEKOSONGAN

TARAF JAWATAN

PENEMPATAN

1

PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN (U41)

1

Kontrak

Jabatan Kebersihan dan Kesihatan Awam

2

AKAUNTAN GRED WA41

1

Kontrak

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

3

PEGAWAI TADBIR GRED N41 (INOVASI)

1

Kontrak

Jabatan Khidmat Pengurusan

4

PENOLONG JURUTERA GRED JA29

1

Kontrak

Jabatan Zoo Melaka

5

PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19

1

Kontrak

Jabatan Kebersihan dan Kesihatan Awam

6

PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19

1

Kontrak

Jabatan Pelesenan

7

PEMANDU KENDERAAN GRED H11

3

Kontrak

Jabatan Kejuruteraan

Tarikh Buka Permohonan : 14 Januari 2020

Tarikh Tutup Permohonan : 28 Januari 2020

Muat turun iklan jawatan kosong di sini

Muat turun Borang Permohonan Jawatan di sini

CARA MEMOHON :

i. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kosong Majlis
Perbandaran Hang Tuah Jaya yang boleh didapati dari laman web MPHTJ iaitu
http://www.mphtj.gov.my atau datang sendiri ke Aras 2, Jabatan Khidmat Pengurusan,
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya.

ii. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegera Malaysia dan keutamaan kepada
anak kelahiran Negeri Melaka.

iii. Permohonan hendaklah disertakan dengan sesalinan sijil-sijil kelayakan dan
dokumen yang disahkan. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi
syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan akan ditolak dengan serta merta

iv. Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, BadanBadan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan salinan
kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi
Tahunan (LNPT) terkini dan dihantar melalui majikan masing-masing.

v. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar di dalam sampul surat
berukuran 32sm x 22sm. Di sudut atas sebelah kiri sampul hendaklah ditulis NAMA
JAWATAN yang dipohon.

vi. Alamat permohonan dan tarikh tutup permohonan :

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya
SF-01, Aras 2,
Kompleks Melaka Mall,
Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh,
75450 Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, Melaka
(U.P : BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN)

TARIKH BUKA PERMOHONAN : 14 JANUARI 2020
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 JANUARI 2020