1. PEGAWAI PEPERIKSAAN GRED DG41 (TETAP/KONTRAK/SAMBILAN)

Kekosongan: 6

Bidang:
(i) Bahasa Melayu;
(ii) Bahasa Inggeris/
Literature in English;
(iii) Sains Sukan
(iii) Fizik/Biologi/Kimia;
(iii) ICT; dan
(iv) Bahasa Arab

Klasifikasi Perkhidmatan:
Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan:
Pengurusan dan Profesional

Gaji permulaan
(Tetap/Kontrak):
RM2,188.00
Elaun:
ITKA : RM300.00
ITP : RM300.00
BSH : RM300.00
Sambilan
RM100.00 (Sehari)

Syarat Lantikan :

(i) Ijazah Sarjana Muda Dengan
Pendidikan yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan/luar
negara atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya dalam bidang
Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris/Literature in English,
Sains Sukan, Fizik/Biologi/ Kimia,
ICT, dan Bahasa Arab.

(ii) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa
Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan

2. PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L41 (TETAP/KONTRAK)

Kekosongan: 1

Klasifikasi Perkhidmatan:
Perundangan dan Kehakiman

Kumpulan Perkhidmatan:
Pengurusan dan Profesional

Gaji permulaan:
RM2,418.00
Elaun:
ITK : RM300.00
ITP : RM300.00
BSH : RM300.00

(i) Ijazah Sarjana Muda Undang undang
yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya;
dan
(ii) Lulus Peperiksaan Akhir Peguam
(Bar Final Examination).

Syarat tambahan:
Lelaki

3. PEMBANTU MAKMAL GRED C19 (TETAP/KONTRAK)

Kekosongan: 1

Klasifikasi Perkhidmatan:
Sains
Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Gaji permulaan:
RM1,357.00
Elaun:
ITKA : RM115.00
ITP : RM300.00
BSH : RM300.00

(i) SPM atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta kepujian dalam subjek
Matematik atau salah satu daripada
subjek sains pada peringkat
peperiksaan tersebut; dan

(ii) kepujian (sekurang-kurangnya Gred
C) dalam subjek Bahasa Melayu
pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.

Syarat tambahan:

Keutamaan diberi kepada calon
yang berkebolehan mengendalikan
komputer dan/atau berkebolehan
menaip.

4. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 (TETAP/KONTRAK)

Kekosongan: 1

Klasifikasi Perkhidmatan:
Perkhidmatan Pentadbiran
dan Sokongan
Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Gaji permulaan:
RM1,352.00
Elaun:
ITKA : RM115.00
ITP : RM300.001
BSH : RM300.00

(i) SPM atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan;
dan
(ii) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa
Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon
yang berkebolehan mengendalikan
komputer dan/atau berkebolehan
menaip

* ITKA: Imbuhan Tetap Khidmat Awam ITP: Imbuhan Tetap Perumahan BSH: Bantuan Sara Hidup

Tarikh tutup permohonan: 17 Disember 2018.

Cara memohon:
Permohon hendaklah mengisi borang permohonan secara online di
http://apps.mpm.edu.my/eperjawatan/.

Sumber Iklan : https://tinyurl.com/y9qsqorf