IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia khususnya kepada rakyat Negeri Johor yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan TETAP dan KONTRAK berikut di Majlis Daerah Pontian.

  1. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U29 – TETAP
  2. PENOLONG JURUUKUR BAHAN JA29 – KONTRAK
  3. PEMBANTU PENGUAT KUASA KP19 – KONTRAK
  4. PEMBANTU AWAM H11 – TETAP

CARA MEMOHON 

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Permohonan Jawatan yang boleh didapati secara percuma di Majlis Daerah Pontian atau boleh dimuat turun di laman web: http://www.mdpontian.gov.my

  1. Borang permohonan hendaklah ditampal dengan sekeping gambar berukuran passport serta disertakan dokumen-dokumen berikut yang telah diakui sah:-1.1 Salinan kad pengenalan

1.2 Salinan sijil kelahiran

 1.3 Salinan sijil-sijil persekolahan 

1.4 Salinan kelulusan akademik 

1.5 Salinan transkrip keputusan peperiksaan 

1.6 Lain-lain dokumen sokongan 

  1. Borang permohonan jawatan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:-

 Yang Dipertua Majlis Daerah Pontian
Jalan Alsagoff
82000 Pontian 

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN :  26 OGOS 2020

  1. Permohonan dari pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing – masing mengikut Peraturan 18 di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 dan hendaklah disertakan dengan Salinan Penyata Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan terkini; 
  1. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas akan ditolak;
  1. Bagi kelayakan Ijazah / Diploma / Sijil perlu melampirkan pengiktirafan kelayakan di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melalui laman web interaktif http://www.interactive.jpa.gov.my/WebInteraktif/frmsenaraipengiktirafanbaru.asp bersama borang permohonan. 
  1. Hanya calon-calon yang berkelayakan setelah ditapis dan didapati sesuai sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap sebagai tidak berjaya. 

Muat turun  Iklan dan syarat-syarat lantikan
Muat turun Borang Permohonan