Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Kelantan Darul Naim yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di MAJLIS DAERAH KETEREH PERBANDARAN ISLAM, KM 19, JALAN KUALA KRAI, 16450 KOTA BHARU, KELANTAN.

A. (a) Jawatan : PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA
(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. V ( 17 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : J41
(f) Gaji Min – Gaji Max: RM 2,529 .00 – RM 9,643 .00
(g) Kadar Kenaikan Tahunan : RM225.002.


B. 1. (a) Jawatan : PENOLONG PEGAWAI TADBIR
(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. V ( 18 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : N29 (f) Gaji Min – Gaji M ax : RM1, 493 .00 – RM5, 672.00
(g) Kadar Kenaikan Tahunan : RM145.002.


C. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU TADBIR ( PERKERANIAN / OPERASI )
(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. V ( 19 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : N1 9
(f) Gaji Min – Gaji Max: RM1, 352 .00 – RM 4,003 .00
(g) Kadar Kenaikan Tahunan : RM100.003/72.


D. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU TADBIR ( PERKERANIAN / OPERASI )
b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. V ( 20 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
(d) Taraf Jawatan : Sambilan
(e) Gred Gaji : N17
(f) Jadual Gaji :
GAJI – RM40.34/Hari
ITKA – RM 5.00/Hari
EBSH – RM10.86/Hari


E. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU PENGUATKUASA
(b) No. Fail :MDK /10/21/Jld. V ( 2 1 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
(d) Taraf Jawatan : Tetap
(e) Gred Gaji : KP 19
(f) Gaji Min – Gaji Max: RM1, 360 .00 – RM 4,052 .00
(g) Kadar Kenaikan Tahunan : RM100.001.


F. 1.(a) Jawatan : PEMBANTU PENGUATKUASA
(b) No. Fail :MDK /10/21/Jld. V ( 22 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
(d) Taraf Jawatan : Sambilan
(e) Gred Gaji : N17
(f) Jadual Gaji :
GAJI – RM40.34/Hari
ITKA – RM 5.00/Hari
EBSH – RM10.86/Hari .


G. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU AWAM
(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. V ( 23 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Kemahiran
(d) Taraf Jawatan : Sambilan
(e) Gred Gaji : H11
(f) Jadual Gaji :
GAJI – RM3 6.39 /Hari
ITKA – RM 4.13/Hari
EBSH – RM10.86/Hari

G. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU AWAM
(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. V ( 23 )
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Kemahiran
(d) Taraf Jawatan : Sambilan
(e) Gred Gaji : H11
(f) Jadual Gaji :
GAJI – RM3 6.39 /Hari
ITKA – RM 4.13/Hari
EBSH – RM10.86/Hari

CARA MEMOHON


(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan di dalam Perkhidmatan Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam yang boleh diperolehi dengan : –

i) Pembelian terus di Kaunter Bahagian Perbendaharaan, Pejabat Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam, KM 19 Jalan Kuala Krai, 16450 Kota Bharu, Kelantan.
ii) Muat – turun melalui laman web Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam www.mdketereh.gov.my
iii) Borang juga boleh didapati dengan menghantar sampul surat 20 cm x 23 cm bersetem, dan beralamat sendiri kepada Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam.

(b) Bayaran secara online boleh dibuat melalui Perbankan Elektronik kepada Majlis Daerah Ketereh melalui RHB No. 25302500001325 dan Bank Islam No. 03120010000711. Sila kembarkan butir – butir pembayaran dan hanya borang yang dilampirkan beserta resit bayaran / cetakan resit bayaran / Wang Pos RM3.00 atas nama Majlis Daerah Ketereh sahaja yang akan diproses.

(c) Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di kiri sebelah atas sampul berkenaan berserta dengan resit semasa mengembalikan borang permohonan.

(d) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah oleh pegawai Kumpulan Pengurusan / Profesional serta sekeping gambar terbaru berukuran pasport dan dokumen- dokumen lain sebagai sokongan.

(e) Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah mengikut Peraturan 17. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2005).

(f) Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut:

YANG MULIA DATO’ YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH KETEREH PERBANDARAN ISLAM
KM 19, JALAN KUALA KRAI
16450 KOTA BHARU KELANTAN


(g) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

(h) Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tanggung jawab calon sendiri.

(i) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah mengganggap permohonan tidak berjaya.

Untuk muat turun iklan jawatan, syarat lantikan dan cara memohon, sila klik DISINI

Untuk muat turun borang iklan jawatan kosong, sila klik DISINI 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 FEBRUARI 2019

#Jika hadapi masalah untuk download borang dari website Majlis Daerah Ketereh
#Boleh download di sini https://klikjom.com/borangMDK dan iklan kerja https://klikjom.com/iklanMDK