Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan kepada Rakyat Negeri Perak Darul Ridzuan yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun untuk mengisi jawatan berikut: –

1.Pembantu PenguatKuasa     KP19/KP22   Tetap

Borang Permohonan
IKLAN JAWATAN KOSONG

CARA MEMOHON:

  1. Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Permohonan Jawatan Majlis Daerah Kampar (MDKpr) yang boleh diperolehi dari Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Kampar.
  2. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan.
  3. Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar ukuran paspot, Kad Pengenalan, Sijil Persekolahan, kelulusan akademik dan dua keping sampul surat beralamat sendiridengan setem RM0.80.
  4. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.
  5. Keterangan lanjut berhubung dengan iklan seperti syarat-syarat lantikan boleh didapati di Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia Majlis Daerah Kamparpada waktu pejabat atau dengan melayari laman web www.mdkampar.gov.my atau melalui telefon 05-4671052, 05-4671059 dan 05-4671027.
  6. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada:-Yang DipertuaMajlis Daerah Kampar, Kompleks Pentadbiran MDKpr,Jalan Iskandar, 31900 Kampar.
  7. Tarikh tutup permohonan pada 12 APRIL 2019

Catatan Am

i.Hanya calon yang berjaya selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga dan keputusan pemilihan adalah muktamad.
ii.Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam bulan daripada tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.