A. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dari semua kaum, termasuk orang kurang upaya (OKU). Keutamaan akan diberikan kepada RAKYAT NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM untuk mengisi jawatan berikut di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri:-

 

BIL SKIM PERKHIDMATAN GRED JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN TARAF JAWATAN
1. PEGAWAI TADBIR GRED N41 RM 2,080.00 – RM 9,546.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
2. JURUTERA GRED J41 RM 2,529.00 – RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
3. JURUUKUR BAHAN  GRED J41 RM 2,529.00 – RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
4. PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J41 RM 2,529.00 – RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
5. ARKITEK J41 RM 2,529.00 – RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
6. ARKITEK LANDSKAP J41 RM 2,529.00 – RM 9,643.00 KEJURUTERAAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
7. PEGAWAI PENGUATKUASA KP41 RM 2,081.00 – RM 9,547.00 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
8. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 RM 2,315.00 – RM 9,618 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN DAN PROFESIONAL KONTRAK
9. PENOLONG JURUTERA JA29 RM 1,549.00-RM 5,701.00 KEJURUTERAAN PELAKSANA KONTRAK
10. PENOLONG JURUUKUR BAHAN JA29 RM 1,549.00-RM 5,701.00 KEJURUTERAAN PELAKSANA KONTRAK
11. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP JA29 RM 1,549.00-RM 5,701.00 KEJURUTERAAN PELAKSANA KONTRAK
12. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29 RM 1,549.00-RM 5,701.00 KEJURUTERAAN PELAKSANA KONTRAK
13. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 RM  1,493.00  –  RM 5,672.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA KONTRAK
14. PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29 RM 1,493.00   – RM 5,696.00 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM PELAKSANA KONTRAK
15. PEMBANTU PENGUAT KUASA KP19 RM 1,360.00-RM 4,052.00 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM PELAKSANA KONTRAK
16. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N19 RM 1,352.00  -RM 4,003.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA KONTRAK
17. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N19 RM 1,352.00 –RM 4,003.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA KONTRAK
18. PEMBANTU OPERASI N11 RM 1,216.00  – RM 2,983.00 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN PELAKSANA TETAP/KONTRAK

Iklan Penuh Jawatan

 

B. Cara Memohon :-

i) Permohonan hendaklah dibuat secara on-line di laman web Rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) iaitu http://jawatan.mbip.gov.my

ii) Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dengan menyertakan salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan 3 laporan penilaian prestasi tahunan yang terakhir sepertimana mengikut peraturan 17 Bab A Tahun 2005 di bawah peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat, dan penamatan Perkhidmatan).

iii) Sebarang masalah berkaitan penjawatan sila hubungi Encik Azrullail bin Masijan di talian 07-5555205 Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.

iv) Sebarang kemusykilan sila hubungi Encik Sadeli Bin Naiman ditalian 07- 5555277 (pej) Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.

C. TARIKH TUTUP PERMOHONAN Sebelum atau pada 12 Mac 2020 .

D. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dihubungi untuk dipanggil temuduga. Mereka yang tidak menerima sebarang jawapan atau yang tidak dihubungi hendaklah menganggap permohonan TIDAK BERJAYA. Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tanggung jawab pemohon sendiri. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 2 minggu dari tarikh temuduga dianggap tidak berjaya.

E. Segala sijil kelayakan hendaklah diisi mengikut butiran sijil asal. Pihak Majlis berhak tidak membenarkan tuan/puan untuk ke sesi temuduga jika didapati butiran yang diisi tidak sama dengan sijil asal.

 

  • Permohonan hendaklah dibuat secara online di laman web Rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) iaitu jawatan.mbip.gov.my
  • Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dengan menyertakan salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini dan 3 laporan penilaian prestasi tahunan yang berakhir sepertimana mengikut peraturan 17 Bab A Tahun 2005 di bawah peraturan -peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, kenaikan Pangkat, dan penamatan Perkhidmatan)
  • Sebarang kemusykilan sila hubungi Encik Sadeli Bin Naiman di talian 07-5555277 (Pejabat) Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.