Permohonan yang berkelayakan adalah dipelawa dan keutamaan akan diberikan kepada Rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim untuk mengisi kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) :

1. Penolong  Akauntan  Gred W29 Tetap/Kontrak
A. Kumpulan :Pelaksana
B. Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM: RM 1,498
GAJI MAKSIMUM : RM 5,678.00
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM 145.00C. Syarat Lantikan: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a. warganegara Malaysia;
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c. i. Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

ii. Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

iii. Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,776.08)

iv. Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM2001.68).

2. Penolong Juruaudit Gred W29 Kontrak

A. Kumpulan :Pelaksana
B. Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM: RM 1,498
GAJI MAKSIMUM : RM 5,678.00
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM 145.00

C. Syarat Lantikan: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a. warganegara Malaysia;
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c. i. Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

ii. Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,510.92); atau

iii. Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM1,776.08)

iv. Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred W29 : RM2001.68).

3. Penolong Juruukur Bahan Gred JA29 Kontrak

A. Kumpulan :Pelaksana
B. Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM: RM 1,549.00
GAJI MAKSIMUM : RM 5,701.00
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM 145.00

C. Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a. warganegara Malaysia;
b. Lelaki
c. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

d. i. Sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred JA29 : RM1,549.00); atau

ii. Diploma dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred JA29 : RM1,935.02)

4. Penolong Pegawai  Undang -Undang Gred L29 Kontrak

A. Kumpulan :Pelaksana
B. Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM: RM 1,773.00
GAJI MAKSIMUM : RM 5,674.00
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM 145.00

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

c. i) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred L29 : RM1,773.00); atau

ii) Diploma undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred L29 : RM1,847.86).

5. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Kontrak

A. Kumpulan :Pelaksana
B. Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM: RM 1,353.00
GAJI MAKSIMUM : RM 4,005.00
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM 100.00

C. Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00); atau

ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

iii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

iv. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); atau

v. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80).

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

 Syarat Kelayakan Peperiksaan Tambahan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Sijil Darjah Khas Agama Johor atau Sijil Darjah Enam Agama.

Cara Memohon

Setiap permohonan hendaklah dibuat secara online (atas talian) di JohorCareer- Sistem Pengurusan Tenaga Kerja.
Sila daftarkan diri anda terlebih dahulu sebelum membuat permohonan kerja kosong.

Tarikh Tutup : 30 December 2019

Tips Penting ketika temuduga
Rahsia Lengkap Lulus Temuduga Kerja Kerajaan
[+] https://klikjom.com/RLTK
+] https://klikjom.com/RLTK