Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia sahaja yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Lembaga Pelabuhan Kuantan sepertimana berikut :

BIL NAMA JAWATAN GRED KLASIFIKASI PERKHIDMATAN TARAF LANTIKAN
1 AKAUNTAN WA41 KEWANGAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS)
2 PEGAWAI TADBIR N41 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS)
3 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N19 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN TETAP
4 PEMANDU H11 KEMAHIRAN CONTRACT FOR SERVICE (CFS)

 Syarat Lantikan :

 Syarat –syarat lantikan jawatan sepertimana lampiran di bawah.

Cara Memohon :

a) Borang permohonan jawatan boleh didapati di Pejabat Lembaga Pelabuhan Kuantan pada waktu pejabat atau melalui laman web : http://www.lpktn.gov.my Permohonan melalui pos hendaklah menyertakan sampul surat berukuran 23cm x 10cm beralamat sendiri dengan bersetem 60 sen.

b) Borang permohonan yang telah siap diisi bolehlah dihantar kepada :

 PENGURUS BESAR

LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

TANJUNG GELANG

PETI SURAT 161

25720 KUANTAN (Permohonan jawatan)

Tarikh Tutup Permohonan :

 Permohonan hendaklah dihantar sebelum atau pada 6 November 2020

Umur :

 Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun keatas pada tarikh tutup iklan jawatan.

Am :

a)Permohonan dianggap tidak berjaya jika tidak dihubungi dalam tempoh 3 bulan

b)Permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan akan ditolak

 Muatturun Iklan Jawatan
 Muatturun borang permohonan jawatan