Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri-ciri keperibadian berikut:

  • Mempunyai keterampilan yang baik
  • Mempunyuai semangat yang tinggi dalam bekerja secara berkumpulan
  • Mempunyai bakat kepimpinan
  • Mempunyai ciri-iri jati diri yang cemerlang
  • Mempunyai kelayakan/profesionalisme yang sesuai dengan jawatan

SPM/SKM/SVM (Kumpulan Pelaksana)

Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
(Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia)

  • 13 kekosongan
  • Bekas anggota polis dan Tentera berpangkat Konstabel/Prebet ke atas digalakkan memohon

Pemeriksa Kereta Motor Gred AB19
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
(Jabatan Pengangkutan Jalan)

  • 3 kekosongan

Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula.

Namun demikian, sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku iaitu dalam tempoh setahun daripada tarikh mendaftar. tarikh tutup permohonan baru bagi jawatan ini adalah sebelum atau pada 10 Februari 2019 (Ahad)

Mohon secara online di portal SPA:
http://www.spa.gov.my