JAKIM mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29 (CONTRACT OF SERVICE) SEBAGAI PENYELARAS PENTADBIRAN MASJID DAERAH (PPMD)

Taraf jawatan : Kontrak (Contract of Service)
Bayaran Gaji  : RM1,493.00 Minima
Penempatan   : Perak (1 kekosongan), Terengganu (2 kekosongan) dan Sabah (1 kekosongan)

DESKRIPSI TUGAS

Bertanggungjawab kepada Pengarah Kanan Bahagian Dakwah, JAKIM dan Pihak Berkuasa Agama Negeri dalam Pengurusan, Pengimarahan dan Pemantauan Masjid.

SYARAT PERMOHONAN

1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Berkelulusan:
    i.  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
         dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
         [Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,493.00]; atau
    ii.  Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
         [Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,493.00]; atau
    iii. Diploma dalam bidang Tahfiz Al-Quran, Pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
         Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
         dengannya [Gaji Permulaan pada Gred S29 : RM1,770.95]; dan
    iv. Memiliki kepujian sekurang-kurangnya Gred C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM/

         Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan:
4. Pemohon lelaki.
5. Permohonan oleh lepasan Sekolah Aliran Agama.

CARA MEMOHON

1. Sila kemukakan resume serta salinan sijil melalui pos ke alamat berikut:

      Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
      Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
      Aras 6, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya
      No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
      Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
2. Sila tuliskan nama jawatan dan negeri yang dimohon di sebelah kiri (atas) sampul surat.

PERHATIAN

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk menghadiri temu duga

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 8 FEBRUARI 2019 (JUMAAT)

 

PEMBANTU AL EHWAL ISLAM GRED S19 (CONTRACT OF SERVICE) SEBAGAI

PENYELIA KELAS AL-QURAN DAN FARDHU AIN (KAFA)

Taraf jawatan : Kontrak (Contract of Service)
Bayaran Gaji  : RM1,352.00 Minima
Penempatan   : Kedah (1 kekosongan), Pulau Pinang (1 kekosongan), Perak (2 kekosongan),
                       Selangor (2 kekosongan), Wilayah Persekutuan Putrajaya (1 kekosongan),
                       Johor (2 kekosongan), Melaka (2 kekosongan), Negeri Sembilan (3 kekosongan),
                       Pahang (5 kekosongan), Terengganu (2 kekosongan), Sabah (8 kekosongan)
                       dan Sarawak (4 kekosongan)
DESKRIPSI TUGAS

 

Bertanggungjawab kepada Pengarah Bahagian Pendidikan, JAKIM dalam mengurus dan memantau pelaksanaan Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain di negeri-negeri.

 

SYARAT PERMOHONAN

1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Berkelulusan:
i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta:
(a) Kepujian dalam salah satu subjek Pendidikan Islam, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah atau
            Pendidikan Syariah Islamiah; dan
(b) Lulus dalam subjek Bahasa Arab Tinggi atau Bahasa Arab (Komunikasi).
[Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,352.00]; atau
ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
        Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
        [Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,408.40]; atau
    iii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
        Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
        [Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,464.80]; dan
iv. Memiliki kepujian sekurang-kurangnya Gred C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM/ Sijil
         Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Keutamaan:
4. Berpengalaman sebagai Guru KAFA.
5. Menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

CARA MEMOHON

1. Sila kemukakan resume serta salinan sijil melalui pos ke alamat berikut:

          Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
2. Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri (atas) sampul surat.

PERHATIAN

 Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk menghadiri temu duga.
Tarikh Tutup Permohonan: 8 Februari 2019 (Jumaat)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
JAKIM mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:

PENERBIT RANCANGAN GRED B19 (CONTRACT OF SERVICE

Taraf jawatan : Kontrak (Contract of Service)
Bayaran Gaji  : RM1,360.00 Minima
Penempatan  : Wilayah Persekutuan Putrajaya (6 kekosongan)

DESKRIPSI TUGAS

  (i) Bertugas sebagai Penerbit Program Radio. Antara tugas Penerbit Radio adalah menerbitkan
      program radio dan menjadi Juruhebah di radio SalamFM; ATAU
 (ii) Bertugas sebagai Pembantu Penerbitan bagi team penerbitan rancangan TV atau Berita.
      Antara tugas Pembantu Penerbitan adalah membuat tempahan, menyediakan bayaran dan
      tugasan penerbitan lain yang berkaitan; ATAU
 (iii) Bertugas sebagai kakitangan teknikal. Antara tugas kakitangan teknikal adalah
      mengendalikan peralatan penyiaran seperti kamera dan peralatan audio bagi penerbitan
      program TV dan Radio.

SYARAT PERMOHONAN

1. Warganegara Malaysia;
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
3. Berkelulusan:
    i. mempunyai pengalaman dalam penerbitan rancangan radio atau televisyen atau
       berpengalaman mengendalikan peralatan penyiaran serta berkebolehan bertutur, membaca
       dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan baik. [Gaji Permulaan pada Gred B19 :
       RM1,360.00]; atau
ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
       [Gaji Permulaan pada Gred B19 : RM1,360.00]; atau
   iii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
        Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf
        setaraf dengannya. [Gaji Permulaan pada Gred B19: RM1,418.12]; atau
   iv. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta
        Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf
        setaraf dengannya. [Gaji Permulaan pada RM1,476.24]; dan
    v. Memiliki kepujian sekurang-kurangnya Gred C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat
        Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
        dengannya oleh Kerajaan.
Keutamaan:
4. Pemohon lelaki (bagi tugasan teknikal).
5. Mempunyai latar belakang / pengalaman sebagai Juruhebah Radio (tugasan Penerbit Radio)
    atau berpengalaman mengendalikan peralatan penyiaran seperti kamera dan peralatan audio
    (tugasan teknikal).
6. Bersedia menjalankan tugas pada bila-bila masa yang diperlukan.
7. Boleh menguasai pelbagai bahasa seperti Bahasa Inggeris, Arab, Mandarin dan Tamil.

CARA MEMOHON

1. Sila kemukakan resume serta salinan sijil melalui pos ke alamat berikut:

          Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok B, Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100 PUTRAJAYA
2. Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri (atas) sampul surat.

PERHATIAN

Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk menghadiri temu duga.

Tarikh Tutup Permohonan: 8 Februari 2019 (Jumaat)

IKLAN JAWATAN KOSONG