Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA), UiTM dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara
Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Kontrak
di Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA), UiTM Shah Alam.

1. PENOLONG PEREKA GRAFIK B29
2. PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN E29
3. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA 29
4. PEGAWAI EKSEKUTIF N29

IKLAN JAWATAN KOSONG BORANG PERMOHONAN

PERHATIAN KEPADA PEMOHON

a. Hanya permohonan yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temuduga.
b. Setiap permohonan MESTILAH disertakan dengan salinan sijil-sijil yang telah DISAHKAN benar
mengikut susunan seperti berikut:-

i) Salinan Kad Pengenalan;
ii) Salinan Sijil Kelahiran;
iii) Salinan Sijil Berhenti Sekolah;
iv) Salinan Sijil SPM, Sijil Politeknik, STPM atau setaraf;
v) Salinan Sijil Diploma;

c. Pemohon hendaklah menulis jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat borang
permohonan.
d. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas dua (2) bulan dari tarikh tutup iklan jawatan adalah
dianggap TIDAK BERJAYA.

PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh
dimuat turun di laman sesawang Bahagian Hal Ehwal Akademik https://hea.uitm.edu.my
Tarikh tutup permohonan ialah pada 15 September 2019 (Ahad).

Sila kemukakan permohonan kepada :

PENOLONG PENDAFTAR (PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA)
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK (BHEA)
ARAS 4, CANSELERI TUANKU SYED SIRAJUDDIN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
40450 SHAH ALAM
SELANGOR
NO.TEL : (03) 5544 3503/3507