UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) adalah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang mencari calon-calon yang berkelayakan, dinamik dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan di dalam bidang-bidang berikut :

A)    Keperluan Bidang di Fakulti :

Fakulti

Jawatan dan Gred

Program

Keperluan Bidang

Syarat Tambahan

Fakulti Syariah dan Undang-Undang

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

Fiqh dan Fatwa

 • Falak Syarie
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Fiqh dan Usul Fiqh
 • Syariah Halal

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

Pengajian Quran dan Sunnah

 • Manuskrip
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Qiraat
 • Tarannum
 • I’jaz I’lmi dalam Quran
 • I’jaz I’lmi dalam Hadith
 • Pendidikan Dalam Pengajian Quran
 • Pendidikan Dalam Pengajian Hadith

Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

Perakaunan

 • Perakaunan
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D

Pentadbiran dan Hubungan Korporat

 • Hubungan Korporat

Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

Pengajian Akidah

 • Akidah
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D

Dakwah dan Pengurusan Islam

 • Pengurusan Islam
 • Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Boleh berbahasa Arab

Komunikasi

 • Media Baharu
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D

Fakulti Sains dan Teknologi

Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

Fizik Gunaan

 • Fizik Gunaan
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D

Bioteknologi Makanan

 • Bioteknologi Makanan

Matematik Kewangan

 • Matematik kewangan

Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko

 • Pengurusan Risiko

Teknologi Kimia Industri

 • Teknologi Kimia Industri

Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Pensyarah Gred DS45, DS51, Profesor Madya DS53

Pengajian Bahasa

 • Bahasa Melayu
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Bahasa Mandarin

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

Seni Bina

 • Seni Bina
 • Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Berdaftar Part II dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM); atau
 • Berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)

Kejuruteraan

 • Kejuruteraan Elektrik
 • Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Memiliki gelaran IR
 • Pengalaman mengajar melebihi 2 tahun
 •  Kejuruteraan Elektronik

Pusat Pengajian Teras

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

 • Tamadun Islam Tamadun Asia
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Hubungan Etnik

Pusat Tamhidi

Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7

 • Pergigian
Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ph.D
 • Perubatan
 •  Sains dan Teknologi
 •  Syariah & Undang-Undang
 •  Perakaunan & Muamalat

 

BUTIRAN PERMOHONAN :

 1. Permohonan hendaklah dibuat menerusi website E-IRIS USIM (KLIK DI SINI)  mulai 18 April 2016 (Isnin).  Panduan permohonan dan maklumat terperinci mengenai jawatan di atas serta syarat-syarat kelayakan boleh diperolehi melalui laman web tersebut.
 2. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap gagal.
 3. Sebarang pertanyaan boleh dibuat dengan menghubungi talian 06-7988114/8113.

Tarikh tutup permohonan : 03 Mei 2016 (Selasa)