Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

JAWATAN KOSONG
BIL JAWATAN GRED SKIM PERKHIDMATAN IKLAN BORANG
1 PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK)

KAMPUS REMBAU

JA29 PENOLONG JURUTERA   
2 PENSYARAH

KAMPUS KUALA PILAH

DM45,DM51,DM53
(Prof. Madya),Profesor
(Gred Khas C) : VK 7
PENSYARAH

*sila klik icon untuk muat turun iklan dan borang permohonan

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

a) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.
b) Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Negeri Sembilan di http://nsembilan.uitm.edu.my/v1/.

c) Permohonan yang tidak lengkapdan diterima selepas tempoh yang ditetapkantidak akan diproses.
d) Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilahmelalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.
e) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak Berjaya.

f) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan.

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari SELASA,12 MAC 2019.

Sila kemukakan permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
CAWANGAN NEGERI SEMBILAN
KAMPUS KUALA PILAH, BETING
72000, KUALA PILAH
NEGERI SEMBILAN

No Tel : +(606)-4823 2100 / 483 2210