Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

Peluang Kerjaya dalam Perkhidmatan Awam

Kami mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam
yang mempunyai ciri-ciri berikut

[+] Berketerampilan
[+] Boleh bekerjasama secara berpasukan
[+] Bakat kempimpinan
[+] Jati diri yang tinggi
[+] Bersikap profesional

>> Penolong Pegawai Latihan Gred E29
[+] Kementerian Belia dan Sukan
[+] 25 kekosongan

>> Penolong Pegawai Veterinar Gred G29
[+] Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka (SUK Melaka)
[+] 5 kekosongan

>> Penolong Pegawai Senibina Gred JA29
[+] Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka (SUK Melaka)
[+] 3 kekosongan

{} Mohonla secara online di http://www.spa.gov.my sebelum 16 September 2016