1. Apa itu i-Sinar?
i-Sinar merupakan kemudahan untuk Ahli KWSP yang terjejas dalam tempoh krisis COVID-19 bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup.


2. Apakah kriteria untuk saya memohon i-Sinar?

Kriteria kelayakan terbahagi kepada 2 kategori seperti di bawah:

Kategori 1Kategori 2
Ahli yang belum mencapai umur 55 tahun, dan:Anda sudah lama tidak mencarumAnda seorang suri rumahAnda bekerja sendiri dan bekerja di sektor ekonomi gigAnda hilang pekerjaanAnda diberi cuti tanpa gajiAnda hilang sumber pendapatanTiada dokumen perlu disertakan bersama permohonan. Kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP:Tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya dua (2) bulan berturut-turut semasa permohonan; ATAUMengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas sejak 1 Mac 2020.Ahli yang belum mencapai umur 55 tahun, yang mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas (jumlah gaji, elaun dan elaun kerja lebih masa) sejak 1 Mac 2020.Permohonan ini perlu disertakan bersama dokumen berikut:Slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan; DANNotis pemberhentian atau pemotongan elaun dan/atau tuntutan kerja lebih masa; DAN/ATAUDokumen sokongan lain yang berkaitan seperti penyata bank.

3. Bila dan bagaimanakah saya boleh memohon i-Sinar?

 1. Sekiranya anda tergolong dalam Kategori 1, anda boleh mula memohon pada 21 Disember 2020.
 2. Bagi anda yang tergolong dalam Kategori 2 pula, permohonan boleh dibuat bermula 11 Januari 2021.
 3. Permohonan i-Sinar hanya secara online di laman web isinar.kwsp.gov.my

4. Apakah perkara penting yang perlu saya lakukan sebelum memohon i-Sinar?

 1. Bagi melancarkan urusan permohonan nanti, anda digalakkan untuk mendaftar nombor telefon bimbit anda di cawangan atau kios KWSP dan mengemas kini maklumat melalui aplikasi atau portal i-Akaun.
 2. Pastikan akaun bank yang diberikan kepada KWSP semasa pendaftaran:
  1. Masih aktif
  2. Milik anda
  3. Bukan akaun bersama

Nota:

 1. Pastikan urusan pendaftaran nombor telefon bimbit anda di kios atau cawangan KWSP dirancang sebaik mungkin.
 2. KWSP sentiasa mengamalkan SOP yang ketat sepanjang tempoh pandemik ini sebagai langkah-langkah penting untuk menjaga kesihatan dan keselamatan ahli.

5. Bagaimanakah caranya saya boleh menyemak baki simpanan Akaun 1 saya?

Anda boleh menyemak baki simpanan Akaun 1 secara online melalui aplikasi atau portal i-Akaun atau cawangan atau kios KWSP yang terdekat.


6. Bila dan bagaimanakah pembayaran i-Sinar saya akan dibuat?

 1. Bagi kategori 1, pembayaran pertama i-Sinar akan dibuat bermula pertengahan Januari 2021.
 2. Bagi kategori 2, status permohonan akan dimaklumkan kepada ahli dalam masa dua hingga tiga minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya, selepas kelulusan diberi.
 3. Pembayaran selebihnya akan dibuat secara bulanan mengikut jumlah dan tempoh permohonan anda.
 4. Pembayaran akan dilakukan melalui kaedah pengkreditan terus (direct credit) ke dalam akaun bank milik anda.

7. Bila dan bagaimanakah pembayaran i-Sinar saya akan dibuat?

Amaun kelayakan i-Sinar adalah berdasarkan baki simpanan Akaun 1 Ahli seperti berikut:

Baki Simpanan Akaun 1: RM100,000 dan ke bawahBaki Simpanan Akaun 1: Lebih dari RM100,000
Pengeluaran sehingga RM10,000 (Tertakluk kepada baki simpanan minimum RM100 dalam Akaun 1).Pengeluaran sehingga 10% daripada simpanan (Tertakluk kepada amaun maksimum RM60,000).
Bayaran bulan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM5,000.Bayaran bulan pertama mengikut pilihan anda sehingga maksimum RM10,000.
Bayaran selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan (Tertakluk kepada baki akhir Akaun 1 dengan amaun bayaran minimum RM50).Dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan.Bayaran selebihnya adalah minimum RM1,000 sebulan.Dibayar dalam tempoh sehingga 6 bulan.
Baki Akaun 1Amaun pengeluaran maksimumPembayaran bulan pertamaRM4,500RM4,400RM4,400RM10,000RM9,000RM5,000RM70,000RM10,000RM5,000RM100,000RM10,000RM5,000Baki Akaun 1Amaun pengeluaran maksimumPembayaran bulan pertamaRM100,001RM10,000RM10,000RM500,000RM50,000RM10,000RM800,000RM60,000RM10,000

8. Adakah saya perlu membayar semula amaun i-Sinar yang dikeluarkan?

Anda tidak perlu membayar semula.


9. Jika saya telah memohon Pengeluaran i-Lestari, bolehkah saya memohon i-Sinar?

Boleh. Anda yang sedang menerima bayaran bulanan Pengeluaran i-Lestari juga boleh memohon i-Sinar.