IKLAN PELUANG KERJAYA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Berita baik untuk calon pemegang Ijazah dan Diploma bidang pertanian, Jabatan Pertanian Malaysia menawarkan  80 kekosongan untuk di isi dengan 80 lagi calon simpanan.  Khususnya mereka yang berminat dengan bidang

1. Agrobusiness /Perniagaan Tani
2. Biokimia dan Biologi
3. Kejuruteraan Pertanian
4. Pertanian/ Sains Pertanian
5. Kimia

JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

IJAZAH(PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

1- JAWATAN : PEGAWAI PERTANIAN GRED G41
KEKOSONGAN : 40
SIMPANAN : 40

Maklumat syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan di pautan berikut :
http://www.spa.gov.my/web/guest/deskripsi-tugas/ijazah/1015

Pegawai Pertanian Gred G41

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Kementerian/Jabatan Pertanian
 • Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,084.00 RM9,551.00 RM225.00

 

SYARAT LANTIKAN :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c)
(i) ijazah sarjana muda sains kepujian dalam bidang kimia, biokimia, pertanian, hortikultur, bioindustri, bioteknologi, perniagaan tani, pengeluaran makanan, teknologi makanan, agroteknologi atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred G41: RM2,390.37); Atau
(ii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang pertanian atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred G41: RM2,492.57).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Pertanian Gred G41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan
(b) had umur pelantikan:
 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
DESKRIPSI TUGAS :
Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai aktiviti dan program Jabatan Pertanian dalam industri tanaman makanan. Memberi khidmat kepakaran teknikal pertanian kepada pelanggan melalui program pengembangan Jabatan.

DIPLOMA (KUMPULAN PELAKSANA)

2- JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29
KEKOSONGAN : 40
SIMPANAN : 40

Maklumat syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan di pautan berikut :
http://www.spa.gov.my/w…/guest/deskripsi-tugas/diploma2/2186

Penolong Pegawai Pertanian Gred G29

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Kem/Jab: Kementerian/Jabatan Pertanian
 • Jadual Gaji:
  GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  RM1,494.00 RM5,674.00 RM 145.00
 • Syarat Lantikan:
  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   1. warganegara Malaysia;
   2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
    1. Sijil Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi latihan tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,494.00); atau
    2. diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,847.86).
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
 • Deskripsi Tugas :
  Membantu merancang aktiviti-aktiviti penerangan berhubung dengan polisi projek, menghadiri ceramah, dialog, kursus/latihan, memberi taklimat dan menerbitkan risalah dan bahan terbitan berhubung dengan projek pertanian.

Tarikh tutup permohonan : 26 Februari 2020 (Rabu) jam 11.59 malam

Untuk memohon, sila klik pautan Borang SPA8i di bawah :
1) https://putra2.spa.gov.my/spa8new/login.jsp
ATAU
2) https://putra12.spa.gov.my/spa8new/login.jsp

Sekian, terima kasih.

 

Tips Penting ketika temuduga Rahsia Lengkap Lulus Temuduga Kerja Kerajaan
[+] https://klikjom.com/RLTK
+] https://klikjom.com/RLTK