Perhatian kepada seluruh rakyat Malaysia yang berminat dan berkelayakan untuk menyertai
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Anda adalah dipelawa untuk memohon segera jawatan seperti berikut :

1. Penolong Pegawai Siasatan Gred P29
30 Kekosongan | 135 Simpanan

Kelayakan :

a) Diploma dalam bidang pengajian peniagaan, perakaunan, undang-undang atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

b) Diploma dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan atau senibina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

SYARAT BAHASA MELAYU

Memiliki Kepujian (seurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia

 

Maklumat mengenai syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan di atas boleh diperolehi melalui :

http://www.spa.gov.my/w…/guest/deskripsi-tugas/diploma2/2051

Tarikh Tutup Permohonan : 27 September 2019 (Jumaat) jam 11.59 malam

Untuk memohon, sila mohon melalui Borang SPA8i di bawah :
1) https://putra2.spa.gov.my/spa8new/login.jsp
ATAU
2) https://putra12.spa.gov.my/spa8new/login.jsp

Sekian, terima kasih.

Pegawai Siasatan / Penolong Pegawai Siasatan

 • Gred:P29, P31, P37, P41, P43, P47, P51, P53
 • Kumpulan:Pelaksana/ Pengurusan dan Profesional(Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 • Kem/Jab:Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 • Jadual Gaji:
  GRED GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  P29 RM1,824.00 RM5,801.00 RM150.00
  P31 RM3,159.00 RM6,503.00 RM170.00
  P37 RM3,817.00 RM8,141.00 RM200.00
  P41 RM2,502.00 RM9,803.00 RM230.00
  P43 RM4,009.00 RM10,908.00 RM255.00
  P47 RM5,374.00 RM12,078.00 RM275.00
  P51 RM6,108.00 RM12,768.00 RM295.00
  P53 RM6,878.00 RM13,568.00 RM325.00
 • Syarat Lantikan:
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

   KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SIASATAN GRED P29

   1. Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, perakaunan, undang-undang atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred P29 : RM1,824.00)
   2. Diploma dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan atau seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred P29 : RM1,863.82)

   KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI SIASATAN GRED P41

   1. ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred P41 : RM2,502.00); atau
   2. Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred P41 : RM2,616.65); atau
   3. Ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan atau seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya..
    (Gaji Permulaan pada Gred P41 : RM2,732.18); atau
   4. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred P41: RM2,963.24); atau
   5. Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
    (Gaji Permulaan pada Gred P41: RM2,963.24); atau
   6. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
    (Gaji Permulaan pada Gred P41: RM3,078.77); atau
   7. Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
    (Gaji Permulaan pada Gred P41: RM3,194.30);

   SYARAT LANTIKAN TERUS KE GRED P31 ATAU P37
   Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenan bagi lantikan terus ke Gred P31 atau P37 yang kosong jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

   1. memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 1(b), 1(c) dan syarat Bahasa Melayu; dan
   2. mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
    (Gaji permulaan lantikan pada Gred P31 : RM3,159.00/
    Gaji permulaan lantikan pada Gred P37 : RM3,817.00).

   SYARAT LANTIKAN TERUS KE GRED P43,P47,P51 ATAU P53
   Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenan bagi lantikan terus ke Gred P43, P47, P51 atau P53 yang kosong jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

   1. memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 1(b), 1(c) dan syarat Bahasa Melayu; dan
   2. mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
    (Gaji permulaan lantikan pada Gred P43 : RM4,009.00/
    Gaji permulaan lantikan pada Gred P47 : RM5,374.00/
    Gaji permulaan lantikan pada Gred P51 : RM6,108.00/
    Gaji permulaan lantikan pada Gred P53 : RM6,878.00).
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Keselamatan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Siasatan Gred P29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
   1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau
   2. lulus Peperiksaan Khas; dan
  1. had umur pelantikan:
   1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
   2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
   3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
 • Deskripsi Tugas :
  1. Aspek Siasatan
  2. Aspek Perisikan
  3. Aspek Pendidikan Masyarakat
  4. Aspek Pemeriksaan dan Perundingan
  5. Aspek Perundangan dan Pendakwaan
  6. Aspek Penyelidikan dan Perancangan
  7. Aspek Latihan
  8. Aspek Keselamatan
  9. Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am